Átalánydíjas szolgáltatás keretében végzett tevékenységek

A több mint 25 év tapasztalatát kihasználva és arra támaszkodva kialakított informatikai audit rendszerünknek megfelelően rendszeresen tűz,- és munkavédelmi bejárást, átvilágítást tartunk a megbízóink területén.

A helyszíni szemle során tapasztalt szabálytalanságot, a szükséges intézkedésre tett javaslatainkat az általunk fejlesztett internet alapú szoftverben rögzítjük. A szoftver megalkotásának célja a tűz-, és munkavédelmi feladatok kezelése és azok időbeliségének nyomon követése volt. Ez a program lehetővé teszi az ellenőrzött és szabályszerűnek talált, illetve az ellenőrzött, de nem megfelelő, jogszabálytól eltérő dolgok, megállapítások rögzítését, és öröklődését a javítás időpontjáig. Alkalmas a bejáráson megállapítottak azonnali, és egyeztetett rögzítésére. A program a feladat befejezését követően automatikusan egy pdf formátumú jegyzőkönyvet készít, mely tartalmazza a szabályszerűnek tartott, illetve nem megfelelőségi megállapításokat. Ezt a pdf formátumú jegyzőkönyvet akár azonnal, a helyszínről továbbítani tudunk partnereink részére.

A tűz,- és munkavédelmi bejárásokat megbeszélés szerint havonta, negyedévente, félévente, esetleg évente végezzük, de külön megállapodásra felkészültek vagyunk napi feladatok ellátására is.

Új telephelyek építése, bérbevétele, illetve új, vagy meglévő telephelyek átalakítása esetén, előzetes tanácsadást nyújtunk, valamint közreműködünk a hatósági engedélyeztetésben.

Javaslatot teszünk a tűzvédelem / munkavédelem előírt szintre történő fejlesztésére, további indokolt növelésére, valamint a tartott ellenőrzések során feltárt és írásban jelzett hiányosságok megszüntetésére.

Elkészítjük a szükséges tűz,- és munkavédelmi dokumentumokat (Tűzvédelmi szabályzat, Tűzriadó terv, Üzemeltetési naplók, Munkavédelmi szabályzat, Kockázatértékelés, Orvosi vizsgálatok rendje, Egyéni védőeszköz juttatási rend, Oktatási anyag és tematika)

Megtartjuk az új belépők oktatását, valamit az éves ismétlődő tűz-, és munkavédelmi oktatásokat (igény szerint e-learning rendszer használatával).

Partnereinknél történt munkabaleseteket teljes körűen kivizsgáljuk, nyilvántartásba vesszük, továbbá segítséget nyújtunk a hatóságok felé történő bejelentésben. 24 órás rendelkezésre állást biztosítunk a súlyos baleseti eseményeknél, az azonnali bejelentési és kivizsgálási kötelezettségekkel kapcsolatban (súlyos, tömeges, halásos balesetek).

Megszervezzük a tűzriadó gyakorlatok rendszeres időközönként történő megtartását, feltételezett tűzeset szimulációjával, az érintett terület kiürítésével, a kiürítés meghatározott időtartamának ellenőrzésével, jegyzőkönyvezése.

Hatósági ellenőrzésre felkészítjük megbízóinkat, valamint képviseljük őket a hatóságok előtt.

Részt veszünk a tűzesetek kivizsgálásában, szükség esetén szakmai támogatást/képviseletet nyújtunk jogi eljárásokban.

További információkért vegye fel velünk a kapcsolatot!

 

 

Cedit2000 Térkép

© 2015-2018 Cedit2000 Kft. Minden jog fenntartva.