Oktatás, E-Learning

Munkavédelmi oktatás

A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.

A munkavállalót munkavédelmi oktatásban kell részesíteni:

  • munkába álláskor,
  • munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
  • munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
  • új technológia bevezetésekor.

Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként meg kell ismételni.

További információkért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Tűzvédelmi oktatás

A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

A tűz-, és munkavédelmi oktatásokat hagyományos tantermi oktatás keretében valamint e-learning internet alapú oktatási felületen tudjuk megbízóink részére biztosítani.

További információkért vegye fel velünk a kapcsolatot!

E-Learning

Megbízóink részére tevékenységi körüknek illetve egyéb igényeiknek megfelelően (angol nyelven is) elkészítjük a jogszabálynak megfelelő oktatási anyagot és tematikát, melyenek megismerését a saját fejlesztésű e-learning rendszerünkön keresztül biztosítunk.

Az e-learning felületet a megbízónk igényeinek megfelelően, a megállapodás szerinti időintervallumban biztosítjuk. Ezen idő alatt a munkavállalója bármikor megnyithatja az oktatási anyagot és néhány ellenőrző kérdés kitöltését követően egy igazolást kap az oktatás sikerességéről.

Teszt kitöltésének száma nincs korlátozva, így a munkavállaló többször is próbálkozhat. A kérdéseket a program véletlenszerűen válogatja össze, így két egymást követő próbálkozás esetén, nem ugyan azon kérdésekkel találkozik a felhasználó.

A program csak a 100%-osan kitöltött tesztet tekint sikeresnek.

Az e-learning felület segítségével az új belépők oktatása és az éves ismétlődő oktatás egyaránt elvégezhető.

Az oktatás lezárása után munkatársaink a program segítségével egy összesítő jegyzőkönyvet készítenek az oktatás eredményéről, mely igazolja, hogy a munkáltató eleget tett jogszabályi kötelezettségeinek.

Megkeresés esetén lehetőséget biztosítunk programunk demo részének kipróbálására!

További információért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Cedit2000 Térkép

© 2015-2018 Cedit2000 Kft. Minden jog fenntartva.